Mức giá bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc cập nhật mới nhất

Mức giá bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc cập nhật mới nhất

Đây là bảo hiểm TNDS bắt buộc của chủ xe ô tô. Chủ xe ô tô bắt buộc phải mua mỗi năm, nếu không sẽ bị công an phạt. Bảo hiểm này là bảo hiểm cho lái xe và người ngồi trên xe ô tô.

1.Mức trách nhiệm bảo hiểm:

100.000.000 tr đồng / 1 người / 1 vụ tai nạn

Phân theo các loại xe khác nhau là khác nhau, kinh doanh với không kinh doanh mức phí là khác nhau.

Bảng phí bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc như sau:

phí tnds bắt buộc

phí tnds bắt buộcMức bảo hiểm thân vỏ:

Xe không kinh doanh: Giá xe x 1.3%

Xe có kinh doanh: Giá xe x 1.6%

Xe kinh doanh taxi : Giá xe x 2.4%

Xe kinh doanh Uber, Grad : Giá xe x 1.3%

Tham khảo thêm: >>>>>> Quy định bồi thường bảo hiểm thân vỏ

 

Trả lời