Bảng giá chi phí bảo dưỡng xe ô tô hyundai

Bảng giá chi phí bảo dưỡng xe ô tô hyundai

Chi phí bảo dưỡng xe ô tô i10 :

 • Nếu 1.000 km : Thay dầu máy hết 500.000 VND
 • Nếu 5.000 km : Thay dầu máy hết 500.000 VND
 • Nếu 10.000 km : Thay dầu máy hết 500.000 VND

Chi phí bảo dưỡng xe ô tô i20 :

 • Nếu 1.000 km : Thay dầu máy hết 500.000 VND
 • Nếu 5.000 km : Thay dầu máy hết 500.000 VND
 • Nếu 10.000 km : Thay dầu máy hết 500.000 VND

Chi phí bảo dưỡng xe ô tô Elantra :

 • Nếu 1.000 km : Thay dầu máy hết 500.000 VND
 • Nếu 5.000 km : Thay dầu máy hết 500.000 VND
 • Nếu 10.000 km : Thay dầu máy hết 500.000 VND

Chi phí bảo dưỡng xe ô tô Tucson :

 • Nếu 1.000 km : Thay dầu máy hết 500.000 VND
 • Nếu 5.000 km : Thay dầu máy hết 500.000 VND
 • Nếu 10.000 km : Thay dầu máy hết 500.000 VND

Chi phí bảo dưỡng xe ô tô Starex :

 • Nếu 1.000 km : Thay dầu máy hết 500.000 VND
 • Nếu 5.000 km : Thay dầu máy hết 500.000 VND
 • Nếu 10.000 km : Thay dầu máy hết 500.000 VND

Chi phí bảo dưỡng xe ô tô Santafe :

 • Nếu 1.000 km : Thay dầu máy hết 500.000 VND
 • Nếu 5.000 km : Thay dầu máy hết 500.000 VND
 • Nếu 10.000 km : Thay dầu máy hết 500.000 VND

Tham khảo thêm: Giá xe i10 mới    

>>>>>>>>>>.>>>  Bảng giá xe hyundai

 

Trả lời