Ảnh hài hước thư giãn xả stress

Nghiện Facebook

Sắp chết mà vẫn còn muốn vào Facebook.

facebook vui hài hước nhất

Hình ảnh comment bình luận facebook vui hài hước nhất

facebook vui hài hước nhất

 

Nghiện Facebook

“Con nghiện” Facebook.

Nghiện Facebook

Kế hoạch bị tiết lộ do đăng trên Facebook.

Nghiện Facebook

Có người comment rồi kìa… mặc cho thức ăn đang cháy.

Nghiện Facebook

Oác đờ gà?

Nghiện Facebook

Status: ‘Mình vừa mới hạ sinh một…’.

Nghiện Facebook

Chỉ còn cách vào đây thôi.

 facebook vui hài hước nhất

Trả lời